Handelsbetingelser

Priserne på varerne findes på www.herashop.dk. priserne er opgivet i DKK inklusiv forsendelsesomkostninger. Køb/betaling med følgende betalingsmidler.: Bankoverførsel " Netbank betaling, betaling pr. Efterkrav, kreditkort (Dankort, Visa/Dankort, MasterCard, Maestro, VISA, VISA Electron, JCB og CUP.) Fakturaen er opgivet i DKK ekskl. / inkl.moms, kortgebyr, samt forsendelsesomkostninger. Vi tager forbehold for trykfejl, skrivefejl, udsolgte vare samt ændringer i specifikationer, prisændringer og kursændringer.

Særlige betingelser for erhvervsdrivende

Der gælder de samme salgs- og leveringsbetingelser som for private forbrugere, dog med følgende ændringer: Ved speciel bestilte vare gælder der ikke returret eller bytteret på erhvervskøb. Erhvervsdrivende ydes 12 måneders reklamationsret fra fakturadato. Reklamationer af fejl og mangler skal ske skrifteligt straks fejl eller efter mangler konstateres. Ombytning eller reperation medfører ikke forlængelse af reklamationsperioden.

Fortrydelsesret

Fortrydelsesret hvor forbrugere har bestilt varen via telefon og internet, leveret med Postdanmark. Hvis et køb fortrydes kan varen returneres indenfor 14 dage efter modtagelsen (vedlæg kopi af faktura) send varen til : Herashop Håndværkervænget 18, 2670 Greve. Fortrydelsesretten kan også udnyttes ved at undlade at modtage varen.

Herashop yder 14 dages fortrydelsesret ved visse forbrugerkøb jf. "Forbrugerloven, såfremt varen er komplet, fremstår som ny og er i original emballage. Forsendelsesomkostninger refunderes indefor fortrydelsretten. Specielt bestilte og fremstillede/tilpassede varer og software tages ikke retur. Software tages ikke retur, hvis forseglingen er brudt.

Såfremt en reklamation fører til kreditering forbeholder Herashop sig ret til at foretage fradrag for eventuelt manglende emballage eller tilbehør (Se også fortrydelsesret). Såfremt en vare, der er returneres som garantireparation, intet fejler, vil køber blive debiteret et eftersynsgebyr på kr. 450,- ekskl. moms + forsendelsesomkostninger.

I specielle tilfælde kan købet ophæves, det aftales på forhånd med en sælger hos herashop, ved skriftlig redegørelse. Herefter returneres det tilgodehavende beløb via Bank. Såfremt returretten fører til kreditering forbeholder herashop sig retten til at fratrække beløb som svarer til omkostningerne ved at tilbagefører produktet i samme stand som ved købet. Forsendelsesomkostninger krediteres ikke.

Tab af data

Herashop friholder sig for ansvar af enhver karakter omfattende tab af kundens data. Herashop opfordrer altid køberen til at tage kopi / backup af samtlige data på enheden. Køber er ligeledes selv ansvarlig for at geninstallere programmer.

Ansvarsbegrænsning

I det omfang Herashop i henhold til lov om produktansvar kan gøres ansvarlig overfor køberen, er Herashop ansvar begrænset til produktansvaret, og omfatter således ikke ansvar for transportomkostninger, tabt arbejdsfortjeneste, afbrydelser i drift, driftstab, tab af data, indirekte, tilfældige eller konsekvente skader af nogen art, ej heller hvis HeraShop er informeret om defekter, fejl eller mangler ved produktet, som kan medføre ovennævnte.

Et erstatningskrav overfor herashop kan ikke overstige fakturabeløbet for de solgte varer/ydelser. Hvor intet andet nævnes tages forbehold for force majeure. Herashop påtager sig intet ansvar som følge af køberens retsforhold over for tredjemand.

Reklamationretten

Såfremt produktet eller dele deraf viser sig at være mangelfuld / fejlbehæftet (fabrikations- og materialefejl) har køberen 2 års reklamationsfrist fra modtagelsesdagen. Forbrugsvare såsom batterier mv., ydes er kun 6 måneders reklamationsret. Reklamation skal meddeles skrifteligt Herashop snarest muligt efter varens modtagelse og inden rimelig tid efter det tidspunkt, hvor køberen har eller burde have opdaget manglen. Herashop er forpligtet til, indenfor rimelig tid, at afhjælpe manglen.

Læs her > Yderligere info, handelsbetingelser for bærbar computer
Reklamationsretten bortfalder, hvis skaden er forårsaget af brugeren, eksempelvis som følge af fejlagtig eller uautoriseret reparation eller brug, hvis serienummer er fjernet eller ødelagt samt hvis varen har været tilsluttet forkert eller ukorrekt spænding, eller varen har været tabt. TFT/LCD- skærmen tåler ikke direkte sollys, tåler ikke pres da det medfører revner og overophedning af skærmen som efterfølgende vil bevirke prikker/fragmenter i skærmbilledet, hvilket ikke er dækket af reklamationsretten. Ridser og trykmærker på skærmen kan ikke medføre ombytning under reklamationsretten, men vil blive betragtes som almindelig slidtage eller fejlanvendelse. Skader forårsaget af udefra kommende påvirkninger, som producenten ingen indflydelse har på, såsom lynnedslag, naturkatastrofer, gnavpander (tordenfluer) som kravler ind imellem glaspladerne på TFT/LCD- skærmen, terrorhandlinger og krig mv. er ikke dækket af reklamationsretten.

Levering

Ved køb af produkter på www.herashop.dk er hera it´s handelsbetingelser gældende. Herashop fraskriver sig ethvert ansvar overfor køber i tilfælde af forsinket levering, leveringstiden er estimeret. Medfølgende produkt beskrivelser kan forekomme på andre sprog bl.a. Engelsk, køber kan ikke rette krav mod herashop om disse skal være på Dansk.

Forsendelse

Ved bestilling på www.herashop.dk beregnes de totale omkostninger til fragt inkl. gebyrer, og oplyses inden købet. Forsendelse foretages med Post danmark, eller iflg. aftale er for kundens regning. Forsendelse : postpakker i henhold til Post danmarks priser, se www.postdanmark.dk. Ved forsendelse pr. efterkrav opkræver Post Danmark et opkrævningsgebyr. Hvis varen ved modtagelse viser tegn på transportskade, eller mangler i forsendelsen skal straks meldedeles herashop. Derefter er herashop forpligtet, inden for rimelig tid, at afhjælpe manglen.

Betalingsbetingelser

Alle leverancer sker mod kontant betaling, bankoverførsel, Visa/Dankort eller pr. efterkrav, med mindre en kreditaftale er indgået. Kredit kan ydes til virksomheder og offentlige institutioner efter positiv kreditgodkendelse, overskrides en betalingsdato er Herashop berettiget til at debitere rente 2% pr. påbegyndt måned fra forfaldsdato til betalingen sker. Ved fremsendelse af rykkerskrivelser tillægges gebyr for kr. 100 for hver rykkerskrivelse. Ved kredit forhold, forbeholder herashop sig ejendomsretten til leverede produkter indtil hele købesummen inkl. leveringsomkostninger samt renter og omkostninger er betalt fuldt ud.