Cookies

* Vær opmærksom på, hvis du vælger ikke at acceptere cookies, kan funktionaliteten blive begrænset på visse websider.

Handelsetingelser

Privatlivs- og persondatapolitik

Den 25. maj 2018 trådte en ny EU-lovgivning i kraft. (General Data Protection Regulation - "GDPR") Den kræver at alle europæiske virksomheder skal oplyse om hvilke data der indsamles, hvordan det bliver gjort og hvordan de indsamlede data bliver opbevaret og behandlet. Vi tager datasikkerhed, privatlivs- og persondatapolitik meget alvorligt og er opdateret i overensstemmelse med lovgivning.

Persondatapolitik

Hvordan behandler vi dine persondata, nedenstående beskrives hvordan Herashop, behandler persondata i forhold til dig som kunde. I denne integritetspolitik forklarer vi hvilke typer af persondata vi kan komme til at behandle og med hvilket formål vi behandler dem. Vi redegør også for vores behandling af persondata samt hvilke valg og hvilke rettigheder du har i relation til det. Vi beder dig gennemlæse vores integritetspolitik nøje og gøre dig indforstået med indholdet. Bemærk venligst at denne integritetspolitik vedrør behandling af persondata for hvilke vi er persondataansvarlige. Det indebær at vi er ansvarlige for håndteringen og behandlingen af dine persondata. Det indebær også at det er os du skal henvende dig til med spørgsmål eller synspunkter, eller hvis du vil benytte nogle af de rettigheder du har i forhold til vores håndtering af dine persondata.

Persondata som behandles

Persondata vedrør oplysninger som kan henføres til dig, virksomhed eller organisation. Vi kan komme til at håndtere følgende persondata som kan henføres til dig som kunde: Navn, firmanavn adresse e-postadresse telefonnummer brugernavn og kodeord ordreinformation IP-nummer; samt anden information, som du giver ved din kontakter med os.

Tilmelding af Nyhedsbrev

I forbindelse med tilmelding til vores nyhedsbreve, beder vi om dit samtykke og godkendelse i henhold til denne databeskyttelsesloven. Med dit samtykke kan du abonnere på vores nyhedsbrev, hvor vi informerer dig om tilbud på produkter og nyheder. Vi indsamler følgende data, se ovenstående. Ved tilmelding til vores nyhedsbrev, sender vi en e-mail til den oplyste e-mailadresse, hvor vi beder dig bekræfte, at du ønsker at modtage nyhedsbrevet. Hvis du ikke bekræfter din tilmelding, vil dine oplysninger blive blokeret og slettet. Derudover opbevarer vi adresserne, der er anvendt i det enkelte tilfælde, og tidspunkterne for registreringen og bekræftelsen. Formålet med denne procedure er at bekræfte din tilmelding og, for så vidt som det er relevant, afklare eventuelt misbrug af dine personoplysninger. Efter din bekræftelse opbevarer vi din e-mailadresse med det formål at sende dig nyhedsbrevet. Det juridiske grundlag for dette er litra (a) i første punktum i artikel 6, stk. 1, GDPR. Du kan når som helst trække dit samtykke til at modtage nyhedsbrevet tilbage og framelde dig nyhedsbrevet.

Formålet med behandlingen og retsgrundlag

Vi behandler dine persondata med det formål at administrere vores kunderelationer, levere varer, yde support samt markedsføre vores varer og tjenester. Behandlingen sker på basis af at det er nødvendigt for at vi skal kunne fuldføre vores aftale med dig samt for vores berettigede interesse i at nå ud med markedsføring.

Lagring af persondata

Vi lagrer dine persondata så længe som det er nødvendigt for at opfylde formålet med behandlingen. Hvis kundeforholdet med os ophører, lagre vi dit navn, din adresse, din e-postadresse og dit telefonnummer i markedsføringsøjemed i højst et år efter at kundeforholdet ophørte. Oplysninger om, hvilke varer du har købt, bliver opbevaret i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, oplysningerne vedrører, jf. bogføringslovens § 10. Vi behandler altid dine persondata i den udstrækning og i den tid, vi er pålagt at gøre det i henhold til gældende lov. I tilfælde af at dine persondata ikke længere er nødvendige for at opfylde formålet med behandlingen, eller behandlingen af anden anledning ikke længere er tilladt, så anonymiseres eller slettes oplysningerne.

Modtagere

Vi kan videregive dine personlige oplysninger til vores persondatabehandlere, som f.eks. hera it, virksomheden der ejer Herashop, distributører og samarbejdspartnere til vores e-handelsplatform, CRM og fakturaadministration, IT- og cloud tjenester. I sådanne tilfælde indgås persondatabehandleraftaler som sikrer at dine persondata kun behandles i overensstemmelse med denne integritetspolitik. Vi sælger ikke, handler eller på anden måde overfører din personlige information til udenforstående parter.

Cookies

Websiden anvender så kaldte cookies med det formål at tilpasse din brugeroplevelse og forbedre websiden. Cookies er små tekstfiler som lagres på vores besøgendes computer og som er kan bruges til at følge hvad en besøgende gør på vor webside. Der findes to typer af cookies: (i) en permanent cookie som bliver liggende på besøgerens computer i en bestemt periode og (ii) en sessionscookie lagres kun under besøget på websiden. Sessionscookies forsvinder når du lukker din webbrowser. Cookies behandles efter dit samtykke. Hvis du ikke accepterer at cookies anvendes, kan du slette cookies i din webbrowsers sikkerhedsindstillinger. Du kan også indstille webbrowseren, således at du får et spørgsmål, hver gang en webside forsøger at placere en cookie på din computer. Tidligere gemte cookies kan slettes via webbrowseren. Se webbrowserens hjælp sider for mere information. Endvidere kan du når som helst, slette cookies manuelt fra din harddisk.

Dine rettigheder, du har ret til ….

  • at få bekræftet om vi behandler persondata som vedrører dig, og i så fald få adgang til disse persondata og information om persondata og vores håndtering af dem.
  • at få fejlagtige persondata som vedrøre dig rettet af os uden unødig forsinkelse.
  • Du har også ret til at supplere ufuldstændige personlige oplysninger i nogle tilfælde under hensyntagen til formålet med behandlingen.
  • at, under visse omstændigheder få dine persondata slettet hos os, f.eks. hvis persondata ikke længere er nødvendige for at opfylde de formål til hvilket de indsamlet, eller hvis persondata behandles på en ulovlig måde.
  • at kræve at vi begrænser behandlingen af dine persondata i visse tilfælde. Hvis du f.eks. bestrider persondatas korrekthed kan du kræve at vi begrænser behandlingen af dem i den tid det tager os at kontrollere om oplysningerne er korrekte.
  • at gøre indvendinger mod behandlingen af dine persondata som sker på basis af vores berettigende interesse. Hvis det sker skal vi påvise tvingende berettigende årsager som vejer tungere end dine interesser, rettigheder og friheder for at få lov til at fortsætte behandlingen.
  • at gøre indvending mod behandlingen af dine persondata i det omfang behandlingen sker til direkte markedsføring. Ved en sådan indvending stopper vi anvendelsen af dine persondata til det formål. under visse omstændigheder at få udleveret de persondata som du har overladt til os og som vedrøre dig i et elektronisk format som er alment anvendt.
  • Du har ret at overføre sådanne oplysninger til en anden persondataansvarlig (dataportabilitet).

Informationsbeskyttelse

Vi gennemfører en række forskellige sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personlige oplysninger, f.eks. anvender vi cybersikkerhed og SSL kryptering for at sikre følsomme oplysninger. Kun specifikke medarbejdere har adgang til personligt, identificerbar information. De IT-systemer som anvendes til at lagre information, lagres i et sikkert miljø. Brud på persondatasikkerheden skal anmeldes til Datatilsynet indenfor 72 timer.

Andet

Herashop vil løbende opdaterer vores privatlivs- og persondatapolitik. Ved spørgsmål, eller ønskes data slettet, kontakte os på: info@herashop.dk eller tlf.: 70 22 93 33. Bemærk: Data der kræves opbevaret ift. lovgivning kan ikke slettes på anmodning.